کرپی الواتور

کرپی الواتور

/
صنایع پیچ و مهره پایا پس از سه دهه فعالیت در زمینه تولید و ت…
پوشش پیچ و مهره

پوشش پیچ و مهره

/
برای ساخت پیچ و مهره پوششی از مواد مختلف بر روی آن قرار داده …
نامگذاری پیچ و مهره

نامگذاری پیچ و مهره

/
پیچ و مهره ها بر اساس پارامترهایی مانند شکل ظاهری و کاربرد د…
انتخاب پیچ و مهره مناسب

نحوه انتخاب پیچ و مهره مناسب

/
پیچ و مهره یکی از کاربردی ترین تجهیزات در پروژه های مختلف است و بر اس…
درجه سختی پیچ و مهره

درجه سختی پیچ و مهره

/
پیچ و مهره از جمله اتصالات بسیار حیاتی در ساخت اجزای مختلف و سازه ها …