کرپی الواتور

کرپی الواتور

/
صنایع پیچ و مهره پایا پس از سه دهه فعالیت در زمینه تولید و ت…

دانستی های پیچ

/
پیچ پیچ نوعی از اتصالات است که به صورت استوانه ای رزوه شده …
واشرها

واشر چیست

/
واشر منشاء کلمه واشر ناشناخته است و اولین بار این کلمه در سال…
واشرها

مهره چیست

/
مهره مهره نوعی از اتصالات  است که به صورت حفره یا استوانه ای…